Jawshan | Arabiska-Svenska (99)

O Han som inte är hindrad av att lyssna på två personer samtidigt,
O Han som inte är hindrad från att utföra två saker samtidigt,
O Han, när en person pratar med Honom inte gör honom ofokuserad på andras tal
O Han som inte blir glömsk över andras begäran om han får en begäran,
O Han som inte är hindrad från att se två saker samtidigt,
O Han som inte störs av de bedrövade skriken från dem som gråter och beklagar sig,
O Han som är det ultimata målet för änglarnas ansträngningar,
O Han som är målet för de som söker,
O Han för vem en enda partikel inte dold.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.