Jawshan | Arabiska-Svenska (53)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O vår Herre,
O vår Gud,
O vår Chef,
O vår Mästare,
O vår Hjälpare,
O vår Beskyddare,
O vår Vägledare,
O vår Försörjare
O vår Vän,
O vår Läkare.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.