Jawshan | Arabiska-Svenska (95)

O den bäste ihågkommaren och den bäst ihågkomna,
O den bäste uppskattaren och den bäst uppskattade,
O den bäste prisaren och den bäst prisade,
O det bästa vittnet och den bäst vittnade,
O den bäste inviteraren och den bäst inviterade,
O den bäste svararen och den bäst besvarade,
O den bäste tröstaren och den bäst tröstade,
O den bäste Vännen och Kompanjonen,
O den mest önskade och sökta,
O den mest tillgivna och älskade.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.