Jawshan | Arabiska-Svenska (81)

O den som utför,
O den som skapar,
O den som accepterar,
O den som är Perfekt,
O den Nåderike,
O den som separerar,
O den som är Rättvis,
O den som är Dominant,
O den som söker,
O den som är generös.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.