Jawshan | Arabiska-Svenska (90)

O Han som är den ende som känner till hemligheterna
O Han som är den ende som avlägsnar olyckor,
O Han som är den ende som skapar,
O Han som är den ende som förlåter synder,
O Han som är den ende som fulländar belöningarna,
O Han som är den ende som förändrar hjärtan,
O Han som är den ende som tar hand om affärerna,
O Han som är den ende som håller i tyglarna,
O Han som är den ende som ökar livsuppehället,
O Han som är den ende som påskyndar döden.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.