Jawshan | Arabiska-Svenska (11)

O den som förser under mina svårigheter,
O den som är källan till hopp under mina motgångar,
O den som är min kompanjon under min isolering,
O den som är min vän under min resa,
O den som är min vän under mitt lugn,
O den som räddar mig från mina prövningar,
O den som vägleder mig under min vilseledning,
O den som förser under mitt behov,
O den som beskyddar mig under min hjälplöshet,
O den som befriar mig från mina rädslor.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.