Jawshan | Arabiska-Svenska (94)

O den Förste och den Siste,
O Herren och Mästaren över allting,
O Herren som vårdar allting och formar det,
O Den som kontrollerar allting och den som utvidgar det,
O Ursprunget till allting och dess återvänd,
O Ursprunget till allting och dess kalkylerare,
O Skaparen av allting och dess förgörare,
O Författaren till allting och dess arvinge,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.