Jawshan | Arabiska-Svenska (61)

O den som skapar,
O den som levererar uppehälle,
O den som skapar tal,
O den som är Sanningsfull,
O den som splittrar,
O den som separerar,
O den som bryter,
O den som kombinerar,
O den Främste,
O den Högste.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.