Jawshan | Arabiska-Svenska (25)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O den som har givit och ger form,
O den som förutbestämmer,
O den som planerar,
O den om renar,
O den som upplyser,
O den som underlättar.
O den som ger glada budskap,
O den som varnar,
O den som ger företräde,
O den som uppskjuter.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.