Jawshan | Arabiska-Svenska (19)

O Han som ingen hopp hyses utom genom Hans Nåd,
O Han som inget bönfallas om utom genom Hans Nåd
O Han av vem man inte ser annat än Hans godhet,
O Han vem man inte fruktar annat än Hans rättvisa,
O Han vars suveränitet ensamt är evig,
O Han som ensam förfogar över sann majestät,
O Han vars välsignelser räcker till alla,
O Han vars vrede överträffas av Hans Barmhärtighet,
O Han vars kunskap omger allting,
O Han vars jämlike inte existerar.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.