Jawshan | Arabiska-Svenska (31)

O den mäktige som aldrig övermannas,
O den välgörande som är osynlig,
O den själv- existerande som aldrig sover,
O den evige som aldrig förgås,
O evigt levande som aldrig dör,
O Konung vars styre är utan slut,
O den evige som är odödlig,
O den allvetande som aldrig glömmer,
O den självständige som inte behöver något uppehälle,
O den mäktige som aldrig blir svag.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.