Jawshan | Arabiska-Svenska (10)

O den som har skapat alla skapade ting,
O den som har format varje format ting,
O Du som förser varje behövande ting,
O den som är överlägsen över alla ting,
O den som avvisar alla missöden,
O den som tröstar de sörjande,
O de som är Barmhärtig mot de lidande,
O den som hjälper de övergivna,
O den som döljer de befläckade,
O den som skyddar de utstötta.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.