Jawshan | Arabiska-Svenska (54)

O Herre till profeterna och de dygdiga,
O Herre till de utvalda och rättfärdiga,
O Herre till Paradiset och Helvetet,
O Herre till det lilla och det stora,
O Herre till frukterna och säden,
O Herre till träden och kanalerna,
O Herre till öknen och skogen,
O Herre till dagen och natten,
O Herre till det manifesterade och det dolda.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.