Jawshan | Arabiska-Svenska (13)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O den Ärorike, O den Dygdige,
O den som beskyddar,
O den som gynnar,
O den som vägleder,
O den som understödjer,
O den som skänker rikedomar,
O den som skänker välsignelser,
O den som skänker styrka,
O den som accepterar ånger.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.