Jawshan | Arabiska-Svenska (76)

O Han vars namn är ärofullt,
O Han vars ära är exalterad,
O Han, det finns ingen gud utom Han,
O Han vars prisning är stor,
O Han vars namn är helgade,
O Han vars existens är evig,
O Han vems ära är Hans prydnad,
O Han vars storhet är Hans täcke,
O Han vars favörer är otaliga,
O Han vars belöningar inte kan räknas.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.