Jawshan | Arabiska-Svenska (34)

O den mest Storsinte i att förbise synderna,
O den störste välgöraren,
O den mest Givmilde i godhet,
O den Evige i behag,
O den som har skapat svaghet,
O den som avlägsnar smärta.
O den som helar skador,
O Mästare till herraväldet,
O den sanne Domaren.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.