Jawshan | Arabiska-Svenska (77)

O den som hjälper,
O den som är pålitlig,
O den som manifesterar,
O den som är mäktig,
O den som är stabil,
O den sanne Vägledaren,
O den som är prisvärdig,
O den som är ärofull,
O den som är Stark,
O den som vittnar [allting].

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.