Jawshan | Arabiska-Svenska (6)

O Han, inför vem allting bugar sig, i samband med Hans storhet.
O Han, under vems makt allting underkastar sig.
O Han, inför vems makt allt överträffas,
O Han, inför vems stränghet allt förödmjukas.
O Han, inför vems fruktan allt ger avkall.
O Han, som får bergen att skaka med sin styrka,
O Han, under vems befallning himlen reser sig,
O Han, genom vems tillåtelse jorden är säkerställd.
O Han vars ära bekräftas av åskan,
O Han som aldrig är grym mot Sin skapelse.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.