Jawshan | Arabiska-Svenska (55)

O Han vars befallningar driver allting,
O Han vars kunskap omger allting,
O Han vars kontroll är tillräcklig,
O Han vars belöningar inte kan räknas av Hans tjänare,
O Han vars skapelser inte kan tacka tillräckligt,
O Han vars storhet inte kan begripas av intellektet,
O Han vars verklighet inte kan erhållas av fantasin,
O Han vars klädsel, är majestät och storhet,
O Han vars dom inte kan rättas av Hans tjänare.
O Han, till endast vem, kungariket tillhör,
O Han, till endast vem, gåvorna tillhör.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.