Jawshan | Arabiska-Svenska (68)

O Han som har gjort jorden till en bädd,
O Han som har gjort bergen till tältpålar,
O Han som har gjort solen till en lampa,
O Han som har gjort månen till ett ljus,
O Han som har gjort natten till ett täcke,
O Han som har gjort dagen till en tid då man söker livsuppehälle,
O Han som har gjort sömnen till vila,
O Han som har gjort himlen till ett valv,
O Han som har skapat ting i par,
O Han som har gjort helvetet till ett bakhåll, skällande för syndare,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.