Jawshan | Arabiska-Svenska (87)

O Han som är Vän till de som gråter,
O Han som är en Tillflykt för dem som sätter sin tillit till Honom,
O Han som vägleder de vilseledda,
O Han som är de troendes Mästare,
O Han som är dyrkarnas Vän,
O Han som är ett skydd för de sorgsna,
O Frälsaren av de sanningsfulla,
O den mäktigaste av de alla,
O den Allsmäktige,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.