Jawshan | Arabiska-Svenska (45)

O den närmste bland de närmsta,
O den vänligaste bland vänner,
O den som besitter större insikt än någon annan,
O den mest medvetne bland de medvetna,
O den ståtligaste bland de ståtliga,
O den mest exalterade bland de exalterade,
O den mäktigaste bland de mäktiga,
O den mest självständige bland de självständiga,
O den mest generöse bland de generösa,
O den vänligaste bland de vänliga.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.