Jawshan | Arabiska-Svenska (8)

O Han, till vem all lovprisning och tillbedjan tillkommer,
O Han som besitter all högmod och berömmelse
O Han som besitter all utmärkelse och rang,
O Han som ger löften och hedrar dem,
O Han som förlåter och är nöjd,
O Han som kontrollerar all försörjning och försörjer,
O Han som besitter alla beslut och domar,
O Han som är ärorik och evig,
O Han som är Tolerant och Generös.
O Han som besitter all välsignelse och belöning.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.