Jawshan | Arabiska-Svenska (78)

O den Ärofulla Herren till tronen,
O Han vars ord är sanningen,
O Mästaren av de stora handlingarna,
O Mästaren över löften och hot,
O Han som är beskyddaren och den mest prisade,
O Han som är den mäktige aktören till vad Han vill,
O Han som är nära och inte långt bort,
O Han som är vittne till allting,
O Han som inte är det minsta grym mot Sina tjänare,
O Han som inte har någon partner eller rådgivare,
O Han som saknar en jämlike och motstånd.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.