Jawshan | Arabiska-Svenska (26)

O Helgedomens Herre,
O den heliga månadens Herre,
O den Heliga stadens Herre,
O Herren över ”Rukn” och ”Maqam”,
O Herre över Meckas ”Masha’ir”,
O Herre över den heliga moskén i Mecka,
O Herre över det som är tillåtet och otillåtet,
O ljuset och mörkrets Herre.
O prisningarnas och fredens Herre,
O Herre över styrkan (som förekommer) bland skapelsen.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.