Jawshan | Arabiska-Svenska (80)

O Mästaren av generositet och Skänkaren av belöningar,
O den Nåderike och den Storsinte,
O Skaparen av skriften och pennan,
O Skaparen av myror och människor,
O Vållaren av bestraffning,
O den som hämnar,
O Inspiratören av araber och icke araber,
O Han som utesluter smärta och sorg,
O Han som känner till hemligheterna och mysterierna,
O Herren till Ka’ba och den heliga platsen,
O Han som har skapat allting från ingenting.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.