Jawshan | Arabiska-Svenska (72)

O världarnas Herre,
O Domedagens Mästare,
O det Ultimata målet för alla sökare,
O den som är en tillflykt för alla som söker skydd,
O den som hinner ifatt rymlingen,
O Han som älskar de tålmodiga,
O Han som älskar de ångerfulla,
O Han som älskar de rena,
O Han som älskar de dygdiga,
O Han som bäst känner till de vägledda,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.