Jawshan | Arabiska-Svenska (1)

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt namn;

O Gud,
O den Barmhärtigaste,
O den Nåderikaste,
O den Mest Generöse,
O den Självlevande,
O den Störste,
O den Evige,
O den Allvetande,
O den Överseende,
O den Vise.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.