Jawshan | Arabiska-Svenska (17)

O Gud! Sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O den som säkrar säkerheten,
O den som försvarar,
O den som skänker existens,
O den som skänker kunskap,
O den som manifesterar, O den som underlättar,
O den som förser (oss med) plats,
O den som utsmyckar.
O den som kungör,
O Distributör.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.