Jawshan | Arabiska-Svenska (3)

O Den bäste av förlåtare,
O Den bäste av beslutare,
O Den bäste av hjälpare,
O Den bäste av härskare,
O Den bäste av försörjare,
O Den bäste av arvingar
O Den bäste av prisare,
O Den bäste av de ihågkomna,
O Den bäste i att avlägsna,
O Den bäste av välgörare.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.