Jawshan | Arabiska-Svenska (71)

O Han vars ihågkoms inte glöms bort,
O Han vars ljus inte släcks,
O Han vars belöningar är oändliga,
O Han vars storhet är evig,
O Han vars perfektion inte kan begripas,
O Han vars order inte avslås,
O Han vars attribut inte ändras,
O Han vars prisning inte medger förändring,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.