Jawshan | Arabiska-Svenska (75)

O Han vars ihågkoms är en ära för de som minns Honom,
O Han till vem tacksamhet tillhör, då Han är en framgång för de tacksamma,
O Han vars prisning är en ära för den som prisar,
O Han vars lydnad är en frälsning för den lydige,
O Han vars dörr är öppen för dem som söker,
O Han vars väg är öppen för de ångerfulla,
O Han vars tecken är bevis för de observanta,
O Han vars Bok är rådgivning till de fromma,
O Han vars påbud är densamma för den lydige och den olydige,
O Han vars barmhärtighet skänks till de dygdiga.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.