Jawshan | Arabiska-Svenska (37)

O Han inför vem allting bugar sig,
O Han inför vem allting är förödmjukat.
O Han med hjälp av vem allting existerar,
O Han vars skapelse med dess existens, är Honom skyldig,
O Han till vem allting återvänder,
O Han som allting fruktar,
O en vars skapelse med dess stabillitet, är Honom skyldig,
O Han till vem allting återvänder,
O Han som allting förhärligar med prisningar,
O Han utan vars Existens, allting förgås.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.