Jawshan | Arabiska-Svenska (100)

O den som har överseende och som inte förhastar Sig,
O den Generöse som aldrig är girig,
O den Sanningsfulle som aldrig bryter Sitt löfte,
O den som är frikostig och aldrig ångrar Sig,
O den som är dominant och som aldrig övermannas,
O den Store som är obeskrivlig,
O den Rättvise som aldrig förtrycker någon,
O den Nåderike som aldrig är hänsynslös,
O den Store som aldrig blir liten,
O den som försvarar och som inte försummar.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.