Jawshan | Arabiska-Svenska (70)

O Evigt levande, som föregick allt levande,
O Evigt levande, som efterträder allt levande,
O Evigt levande, vars like inte existerar,
O Evigt levande, som inte har någon levande partner,
O Evigt levande som inte är beroende av något levande ting,
O Evigt levande som får allt levande att dö,
O Evigt levande som inte har ärvt livet från något levande,
O Evigt levande som förser uppehälle till varje levande,
O Evigt levande, som påskyndar döden,
O Evigt levande!
O Självlevande som inte har behov av någon vila eller sömn.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.