Jawshan | Arabiska-Svenska (44)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O Vän,
O Läkare.
O den som är nära,
O Ledare,
O den som räknar handlingar,
O den förskräcklige,
O den som belönar,
O den som accepterar.,
O den som är medveten,
O den som är allseende.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.