Jawshan | Arabiska-Svenska (69)

O Han som hör allting,
O Han som medlar,
O Han som är ädel,
O Han som är oövervinnlig,
O Han som är hastig,
O Han som skapar,
O Han som är stor,
O Han som är allsmäktig,
O Han som har kännedom,
O Han som ger stöd,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.