Jawshan | Arabiska-Svenska (86)

O den som är bäst erkänd av de som är erkända,
O bäste av de dyrkade,
O störste av de som tackas,
O den mest ihågkomna av de som är kommer bli ihågkomna,
O den mest prisvärdige av de prisade,
O den Evige Existensen som eftersökes,
O den Högste av de som prisas,
O det största ändamålet som man strävar efter,
O den mest toleranta givaren av alla som frågar,
O den mest nobla Vännen som är känd.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.