Jawshan | Arabiska-Svenska (9)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O den som förhindrar olyckor,
O den som avvisar missöden,
O den som höjer rangen,
O den som är prioriterad,
O den som åhör,
O den som ansamlar.
O den som medlar,
O den som är Storsinnad,
O den som förökar.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.