Jawshan | Arabiska-Svenska (97)

O Gud sannerligen ber jag Dig genom Ditt namn;

O Primära Orsak,
O den som skapar begär,
O den som förändrar,
O den som tillfogar,
O den som organiserar,
O den förskräcklige,
O den som räddar,
O den som påminner,
O den som utsätter,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.