Jawshan | Arabiska-Svenska (35)

O Han som fullbordar Sitt löfte,
O Han som är stor i Sin makt,
O Han som är nära alla trots Hans storhet,
O Han som är välgörande i sin ledning,
O Han som är ädel i Sin välgörenhet,
O Han som är mäktig i Sin ädelhet,
O Han som är stor i Sin makt,
O Han som är exalterad i sin storhet,
O Han som är prisvärdig i Sin exaltation.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.