Jawshan | Arabiska-Svenska (18)

O Han som är evig i Sitt kungarike,
O Han som är evig i sin suveränitet,
O Han som är störst i Sin prakt,
O Han som är den Barmhärtigaste mot Sina tjänare,
O Han som har kännedom om allting,
O Han som har överseende med den som är olydig mot Honom
O Han som är storsint gentemot den som placerar sitt hopp i honom,
O Han som har vishet över det Han har skapat.
O Han som är subtil i Sin visdom,
O Han som är evig i Sin vänlighet.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.