Jawshan | Arabiska-Svenska (43)

O Han till vem de rädda flyr,
O Han hos vem syndarna söker skydd.
O Han till vem den ångerfulle återvänder,
O Han vid vem de fromma [människorna] fäster sig,
O Han till vem, de förvirrade [människorna] söker tillflykt,
O Han som de ivriga har tillgivenhet för,
O Han över vem tillbedjarna/beundrarna är stolta,
O Han om vems förlåtelse, överträdarna är överens.
O Han hos vem de troende [människorna] söker tröst,
O Han på vem, de som litar på Honom, förlitar sig.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.