Jawshan | Arabiska-Svenska (33)

O den Störste av de stora,
O den mest Storsinte av de storsinta,
O den Barmhärtigaste av de barmhärtiga,
O den Kunnigaste av de kunniga,
O den mest Vise av de visa,
O den äldste av de äldre,
O den Störste av de stora,
O den mest välgörande av de välgörande,
O den mest praktfulle av de praktfulla,
O den mäktigaste av de mäktiga.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.