Jawshan | Arabiska-Svenska (93)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn:

O den Generöse,
O den som försörjer,
O den som skänker belöningar,
O den som skänker gåvor,
O den som berikar,
O den som ger skydd,
O den som förgör,
O den som påskyndar,
O den som tillfredsställer,
O den Behaglige,
O Gud, som skänker frälsning.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.