Jawshan | Arabiska-Svenska (24)

O den som har skapat himlarna,
O den som har skapat mörkret,
O Han som är Barmhärtig mot dem som fäller tårar,
O Han som har överseende med (våra) misstag och brister.
O Han som döljer (våra) defekter,
O Han som återupplivar de döda,
O Han som uppenbarar tecken,
O Han som ökar dygder,
O Han som kallar till redogörelse.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.