Jawshan | Arabiska-Svenska (29)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O den som beskyddar,
O den som är ihärdig,
O den som är evig,
O den som är Barmhärtig,
O hjälpare för fred,
O den som är Allvetande,
O den som distribuerar,
O den som förebygger,
O den som öppnar.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.