Jawshan | Arabiska-Svenska (40)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O den som förlåter,
O den som döljer [brister],
O den Mäktige,
O den Högste,
O den som skapar,
O den som förkrossar.
O den som förenar,
O den som kommer ihåg.
O den som ser,
O den som hjälper.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.