Jawshan | Arabiska-Svenska (27)

O den Högste av alla auktoriteter,
O den mest rättvise av alla rättvisa,
O den mest trovärdige bland de trovärdiga,
O den renaste av de rena,
O den bäste av skapare,
O den snabbaste att kalla till räkenskap.
O den bäste lyssnaren,
O den mest vaksamme av de vaksamma,
O den bäste av de som medlar,
O den mest hedervärde.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.