Jawshan | Arabiska-Svenska (92)

O Han som är självförsörjande från allting,
O Han som är etablerad över allting,
O Han som inte har någon jämlike,
O Han vars kungarike inte utvidgas,
O Han för vem ingenting är dolt,
O Han vars skatt inte minskas,
O Han som inte har någon jämlike,
O Han som är Allvetande,
O Han vars barmhärtighet räcker till allting.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.